15 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα, Ελλάδα

Ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής- Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής (ΕΔΣΝΑ), ως συντονιστής εταίρος του έργου SWAN, διοργάνωσε την εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων του έργου, στις 12-16 Νοεμβρίου 2017. Όλοι οι εταίροι ήταν παρόντες για να θέσουν και να συζητήσουν τα βασικά ζητήματα του έργου και την πρόοδο της εφαρμογής του.

3_AGENDA