Κατεβάστε τη διακήρυξη του διαγωνισμού «Μελέτες Έρευνα και Ανάπτυξης» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εδώ:

διακήρυξη