Μπορείτε να κατεβάσετε τη 2η αφίσα του έργου εδώ

αφίσα SWAN 2