Μπορείτε να κατεβάσετε την 1η αφίσα του έργου εδώ

αφίσα S.W.A.N.